Ajuntament de Figueres.

EVOLUCIÓ DE LES OBRES MAJORS I MENORS
AJUNTAMENT DE FIGUERES (URBANISME)