PRESENTACIÓ
Aquesta web preten oferir una informació bàsica sobre les vies públiques de Figueres, la seva història, el significat del seu nom i la situació en el plànol de la ciutat. Al mateix temps homenatja Josep Maria Bernils Mach, Cronista oficial de la ciutat de Figueres i autor d'una recopilació històrica sobre els carrers i places de Figueres, que va publicar en fascicles en un setmanari local. Aquesta base documental s'ha completat amb d'altres informacions que poden resultar d'interès: la data i l'òrgan de l'acord, la zona o barri on estan situats. Alguns carrers de Figueres porten el mateix nom des de molt antic i, fins i tot, no es coneix la data de l'aprovació: en aquests casos, la data es refereix a l'acord del Ple de 3 de juliol de 1979 de retorn de les denominacions dels noms de diversos carrers i places de Figueres, després del parèntesi provocat per la dictatura franquista, o bé l'acord del Ple municipal de 28 de desembre de 1985 d'aprovació de la llista de carrers derivada de l'estudi i el procés de catalanització de la imatge de la ciutat de Figueres i l'adequació de la llei de normalització lingüística de 7 d'abril de 1983. Finalment, afegir que aquesta és una experiència més dins un conjunt d'iniciatives encaminades a fer de Figueres una ciutat educadora: que els seus carrers, places i edificis ens parlin de qui som i d'on venim. En aquest sentit, totes les aportacions dels ciutadans que puguin ampliar, esmenar i enriquir les informacions aqui dipositades seran benvingudes. Quantes més n'hi hagi millor complirà la seva funció i millor servei es donarà.

LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR
El Ple de l'Ajuntament de Figueres de 7 d'octubre de 1999 va acordar la creació d'una comissió de caràcter consultiu encarregada d'informar sobre l'atorgament de noms als carrers i places de la ciutat, (+)

LLIBRE DE PRIVILEGIS DE FIGUERES
Hi ha un llibre sobre els privilegis de la vila de Figueres que compren els anys 1267 al 1585, editat per la Fundació Noguera de Barcelona (2004), en el qual consten un centenar de concessions sobre aquesta població. En ell no es parla dels anys anteriors al 1267 i, (+)

ORIGEN DELS NOMS
Els primers carrers de la vila de Figueres es formaren a l'entorn de l'església parroquial de Sant Pere, esmentada per primera vegada l'any 943, la configuració dels quals s'ignora. Cal esperar fins la Carta de Poblament del rei Jaume, l'any 1267, per definir clarament el clos urbà (+)

BARRIS I URBANITZACIONS
Alguns dels carrers de Figueres formen part de barris o urbanitzacions. Per no ser repetitius en cada cas, s'inclou aquesta petita referència de cada sector. Barris antics (+)

JOSEP MARIA BERNILS MACH (Figueres, 16/08/1929)
Cronista Oficial de la Ciutat de Figueres, BIOGRAFIA(+)